اولین جلسه گفتگوی اجتماعی با حضور نمایندگان استانی انجمن برگزار شد

نخستین نشست “گفتگوی اجتماعی” با حضور مسئولین دفاتر استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایرانی ، اعضای هیات مدیره و مسئولین برخی از کارگروههای تخصصی در محل سالن کنفرانس خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران برگزار شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- با توجه به حضور مسئولین نمایندگان استانی و مسئولین کارگروه های انجمن، بخش اول این نشست آن بیشتر به موضوعات داخلی، گزارش فعالیتهای انجام شده در استانها و برنامه های آینده انجمن و دفاتر استانی آن پرداخته شد. در بخش دوم، تعریف جدید مددکاری اجتماعی که در تیرماه سال گذشته از سوی فدراسیون بین المللی و انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی به عنوان تعریف مرجع این حرفه منتشر شده بود مرور شد. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن ضمن مرور تعریف جدید، مولفه های مختلف این تعریف را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد که ضرورت دارد مددکاران اجتماعی تک تک این مولفه ها را که جزو مسئولیتهای ذاتی این حرفه هستند به خوبی درک و رعایت کنند. در ادامه هر یک از حاضرین نظرات خود را در مورد نحوه فعالیتهای آتی مددکاران به منظور تحقق مولفه های تعریف فوق در استانهای خود عنوان کردند. لازم به ذکر است مطابق اعلام رئیس انجمن، قرار است جلسات گفتگوی اجتماعی با حضور سایر مددکاران اجتماعی با اطلاع رسانی قبلی پیرامون موضوعات مختلف حوزه اجتماعی به صورت مستمر برگزار گردد.//kohanmehr-gap1