اولین فعالیت مشترک انجمن کردستان با هلال احمر

در راستای تفاهم نامه مابین سازمان جوانان هلال احمر و انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در سال ۱۳۹۲  دوره آموزشی ۳۵ ساعته امداد و کمک های اولیه برای تعدادی از اعضای انجمن مددکاران دراستان کردستان برگزار گردید.

در پایان دوره، آزمون کتبی و عملی از مددکاران به عمل آمده وبرای تعداد ۱۶ نفر از مددکاران توسط هلال احمراستان کردستان گواهینامه آموزشی دوره های امداد و نجات صادر گردید.

مطابق این تفاهم نامه، مقرر شده تا همکاری متقابل بین جمعیت هلال احمر در استانها و نمایندگان استانی انجمن در حوزه خدمات اجتماعی انجام و برنامه های مشترکی در این راستا طرح ریزی و اجرا شود./

Picture3 Picture2 Picture1Picture4