ایجاد استقلال اقتصادی بهترین راه مبارزه با فقر است

عبدالرضا مصریعضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ایجاد استقلال اقتصادی مردم را بهترین راه مبارزه با فقر معرفی کرد و افزود:معنای استقلال اقتصادی این نیست که مردم در سطح یکسان قرار گیرند؛ بلکه هر فردی در رتبه ای که قرار گرفته استقلال اقتصادی داشته باشد و تلاش برای جابه جایی رتبه اش داشته باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، عبدالرضا مصری در کارگروه معاونان توسعه مشارکتهای مردمی سراسر کشور این نهاد که در سالن همایش غدیر برگزار شد،با اشاره به بند ۶ اصل دوم قانون اساسی با عنوان کرامت انسانی گفت:آنچه تلاش می شود چنانچه در راستای کرامت والای انسانی باشد،ارزشمند است ،بویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) که در جایگاهی قرار گرفته است که افرادی که کرامت و شخصیت آنان در معرض آسیب هستند،نیاز به احیای کرامت آنان وجود دارد که کاری که این نهاد انجام دهد در ارتباط با بالاترین اصلی است که در قانون اساسی ما آمده است.

وی با بیان اینکه عمده ترین چیزی که به کرامت انسانی می تواند لطمه بزند،فقر است،گفت:ما در کمیته امداد امام(ره) با فقر مبارزه می کنیم و ریشه ها را از بین می بریم و به شناسایی علل و عوامل آن می پردازیم که این امر با ترحم کردن نسبت به فقیر متفاوت است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مبارزه با فقر مهم ترین هدفهای انقلاب اسلامی است،ادامه داد:همه فقر از اقتصاد نیست؛بلکه در برخی مواقع وجود نداشتن فرهنگ توانمندی و کار و تلاش،نابرابری اقتصادی و کانالیزه شدن درآمدهای اقتصادی و انحصارات باعث فقر می شوند.

وی وظیفه این نهاد را مبارزه با فقر معرفی کرد و یادآوشد:در این راستا با دو گروه مواجه هستیم ،افرادی که به علت سن زیاد امکان استفاده از ابزار ندارد و گروه دیگر جوانانی که با ارائه ابزار به آنان،خودشان به مبارزه با فقر می پردازند که در این زمینه کمیته امداد امام(ره) موفق عمل کرده است؛بطوریکه در سال گذشته نیز تنها تیم موفق کشور در بحث اشتغال این نهاد بود که یک تنه به مبارزه با بیکاری پرداخت.

وی در ادامه به بحث یارانه ها اشاره کرد و افزود:این امر می تواند باعث ضربه زدن به ظرفیت اشتغال کشور و تولید فقیر شود؛ باید مراقب بود با سیاستهای اعمالی ما،کرامت و عزت مردم از بین نرود.

وی با بیان اینکه یکسان دیدن تمام جمعیت کشور امری نادرست است،اظهار کرد:اکنون هدفمندی صورت نگرفته و فقط یارانه ها نقدی شده است؛چرا که منجر به حرکت چرخه تولید کشور و افزایش اشتغال در جامعه نشده است و تنها پولی نقدی میان مردم تقسیم شده است که این امر اگر همراه با کار و توانی نباشد،از بین بردن کرامت انسانی است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) در رابطه با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: با پرداخت یارانه، افراد توانمند را ناتوان می کنیم که این امر تولید فقیر می کند و این در حالی است که این نهاد، افراد ناتوان را از طریق استعدادسنجی،آموزش،بازاریابی توانمند کرده که این امر مبارزه با فقر است.

مصری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره)باید استقلال مالی داشته باشد و از لحاظ درآمد خودکفا باشد،خاطر نشان کرد: یکی از بازوهای اساسی این نهاد مشارکتهای مردمی است که چسبندگی مردم به خیرات را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه این نهاد توفیق بزرگی در جذب مشارکتهای مردمی داشته است،تصریح کرد:ارزش اعتماد ایجاد شده در این نهاد از تمامی درآمدهای کمیته امداد امام(ره) بیشتر است که تمامی طبقات اجتماعی این نهاد را به عنوان مرجع پذیرفته اند.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) با بیان اینکه این نهاد در ایجاد نیاز در جامعه هیچگونه دخالتی ندارد،اظهار کرد: بخشهای مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هرجایی فشل باشند،سر ریزش در امداد است و تولیدات دیگر دستگاهها به کمیته امداد امام(ره) می رسد که نشان از اعمال سیاست نادرست اقتصادی و فشار اقتصادی بر مردم دارد و این نهاد مجبور است خودش را با جامعه تطبیق دهد که کار دشواری است.

منبع: کمیته امداد امام خمینی (ره)