اخبار

دو مورد درخواست همکاری نیروی مددکاری اجتماعی در مراکز خصوصی و خیریه

۱- مرکز خیریه خانه هنر سبا به منظور ارتقاء فعالیت های اجتماعی خود به یک نفر نیروی داوطلب فارغ التحصیل مددکاری اجتماعی نیازمند است. این مرکز با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزه آموزشهای هنری و استعدادیابی کودکان کارگر فعالیت می کند.…

همایش بین المللی مددکاری اجتماعی و تنوع اجتماعی اسفندماه برگزار می‌شود

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران وکمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت: در این جهان بزرگ، هر کاری که انجام  می شود و هر تصمیمی که گرفته‌ می شود نباید شرایطی ایجاد کند تا  عده ای "احساس جدا افتادگی" کنند. به گزارش …

همایش ها