بازدید اعضای انجمن مددکاران اجتماعی کردستان از خانواده های قربانی مین

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- تعدادی از نمایندگان شعبه استانی انجمن مددکاران کردستان  با همکاری تیم ساماندهی حمایت های روانی هلال احمر استان کردستان از روستای نشکاش شهرستان مریوان بازدید کردند.

مددکاران اجتماعی در این سفر با تعدادی از خانواده های کودکان حادثه دیده از انفجار مین دیدار کردند.

همچنین در مسجد روستا نیز کار گاه آموزشی مهارت ارتباطی و مهارت سازگاری برگزار شد.

دسترسی بهتر به امکانات و منابع اجتماعی و تعدادی از ساکنین روستا جزو مطالباتی بود که از سوی خانواده های قربانیان مطرح شد.

گفتنی است هر ساله انفجار مین در مناطق مرزی با عراق جان تعدادی از ساکنین مرزی را گرفته و یا با مصدومیت و  قطع عضو باعث معلولیت آنها می شود و روستای نشکاش یکی از آسیب خیز ترین مناطق مرزی ناشی از انفجار مین محسوب می شود.

IMG-20150828-WA0006 IMG-20150831-WA0001 IMG-20150831-WA0001 (1)