بازگشت اولین گروه اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران از مناطق زلزله زده استان بوشهر

SDC12435اولین گروه اعزامی مددکاران اجتماعی که از طرف انجمن مددکاران اجتماعی ایران و در غالب تفاهم نامه با سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور به مناطق زلزله زده استان بوشهر اعزام شده بودند روز یکشنبه هشتم اردیبهشت به کار خود پایان دادند.

تیم مذکور در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی حضور یافته و به تحلیل وضعیت اجتماعی منطقه و بررسی تخصصی اقدامات و حمایتهای اجتماعی انجام شده پرداخت. ارائه خدمات اجتماعی به بازماندگان زلزله از جمله کودکان، زنان، جوانان، سالمندان و سایر افراد دارای نیازهای خاص و تسهیلگری اجتماعی در منطقه از دیگر فعالیت های این تیم بود.

گزارش تکمیلی متعاقبا در سایت انجمن بارگزاری خواهد شد.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران