باید مراقب بود تا سلامت اجتماعی با جانبداری سیاسی درگیر نشود

images

رئیس انجمن مددکاری ایران گفت: براساس آمار، به ازای هر چهار نفر یک نفر دارای اختلال روانی در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، حسن موسوی چلک روز یکشنبه در همایش سلامت اجتماعی با محوریت بهداشت روان خانواده در البرز افزود: خشونت سالمندان و کودکان، سکونت ۱۹میلیون نفردر مناطقی که حداقل امکانات را دارند،اعتیاد چهار میلیون و ۴۰۰هزار نفر درکشور، جوان شدن سن آسیب، کاهش مسئولیت اجتماعی از سوی افراد از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز میزان گفت وگوی اعضای خانواده با یکدیگر ۱۵دقیقه رسیده که هرچه بیشتر باید دراین زمینه اقدامات موثر را داشت.

موسوی چلک گفت: باید مراقب بود تا سلامت اجتماعی با جانبداری سیاسی درگیر نشود و سنجش مستمر سلامت اجتماعی از نکات مهم در این زمینه است.

وی افزود: استفاده از تمام ظرفیت ها برای حوزه اجتماعی و توجه بیش از پیش به حوزه های آموزشی و همراهی هرچه بیشتر با نهاد حمایتی بهزیستی دراین زمینه ضروری است