با همکاری سازمان جوانان هلال احمر و یونیسف عوامل کاهش خطر تصادفات رانندگی در جوانان تهرانی بررسی می شود

محمد حسین جوادی
محمد حسین جوادی

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعبت هلال احمر از اجرای طرحی تحقیقی با همکاری دفتر نمایندگی یونیسف در ایران به منظور بررسی عوامل کاهش خطر تصادفات در نوجوانان و جوانان تهرانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، محمد حسین جوادی افزود: این طرح در چهار مرحله اجرا خواهد شد که در مرحله نخست، شناسایی عوامل روانی – اجتماعی موثر بر بروز تصادفات رانندگی در نوجوانان و جوانان در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ادامه داد: همچنین در این پژوهش با توجه به داده ها و اطلاعات کمی و کیفی جمع آوری شده، مدلی جهت تبیین عوامل روانشناختی و اجتماعی موثر بر تصادفات رانندگی ارایه خواهد شد.

جوادی گفت: مراحل بعدی این طرح به ترتیب به طراحی و استاندارد سازی مداخلاتی با استفاده از منابع موجود، برگزاری دوره های آموزشی برای آمادگی در اجرای مداخلات روانی و اجتماعی و ارزشیابی کوتاه مدت و میان مدت این مداخلات اختصاص دارد.

معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر یادآور شد: ۱۲ نفر از اعضای جوان این سازمان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی، در اجرای این طرح تحقیقی همکاری خواهند داشت.

منبع: سایت جمعیت هلال احمر / کد خبر ۱۸۸