بخش اعظمی از قتل‌های انجام شده، ناخواسته است

سخنگوی ناجا با تاکید بر اینکه اگر هیجان خشم کنترل نشود؛ تبدیل به یک رفتار پرخاشگرانه می‌شود، گفت: اگر در این زمان آلات قتاله‌ای از جمله چاقو در دسترس باشد، ممکن است؛ اتفاقات ناخواسته‌ای به وجود بیاید.

سردار منتظرالمهدی در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه ایلنا، در خصوص اینکه در شش ماه امسال ۳۶ درصد قتل‌ها با سلاح سرد انجام شده که بخشی از آن به دلیل عدم کنترل خشم بوده است؛ به ارتباط خشم و وقوع قتل اشاره کرد و گفت: هیجان خشم در همه انسان‌ها وجود دارد و در مواجه با امور ناخواسته این هیجان به غلیان در می‌آید و مهم این است که قدرت هوش هیجانی ما آنقدر بالا باشد که بتوانیم این هیجان و دیگر هیجان‌هایمان را کنترل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر هیجان خشم کنترل نشود؛ تبدیل به یک رفتار  پرخاشگرانه می‌شود، افزود: اگر در این زمان آلات قتاله‌ای از جمله چاقو در دسترس باشد، ممکن است؛ اتفاقات ناخواسته‌ای به وجود بیاید.

سردار منتظرالمهدی تصریح کرد: بخش اعظمی از قتل‌های انجام شده، ناخواسته بوده است و صرفا به خاطر اینکه عصبانی شده‌اند و سلاح سرد نیز در اختیار بوده حمله‌ور شدند و نفهمیده‌اند که چه کرده‌اند و در واقع می‌توان گفت در این شرایط تصمیم‌گیری مختل می‌شود.

معاون اجتماعی ناجا اظهار کرد: باید تلاش کنیم که سعه‌صدرمان بالا رود، حقوق یکدیگر را رعایت کنیم تا مشکلاتی از این دست حل شود.