برنامه ششم با رویکرد مسئولیت اجتماعی تدوین شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: برنامه ششم توسعه با رویکرد مسئولیت اجتماعی تدوین شود و این موضوع مد نظر برنامه‌ریزان و نمایندگان مجلس باشد تا غفلتی که در این زمینه صورت گرفته به نوعی جبران شود.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس ضمن اشاره به این نکته، اظهار کرد: امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها برای کسب سود بیشتر و یا دست یابی به اهداف سازمانی اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند که در جای خود می‌تواند بسیار مهم باشند اما نباید از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی این فعالیت‌ها و تاثیرات منفی از این ابعاد، در کنار توجه صرف به اقدامات سود جویانه یا اقتصادی و تجاری و… بر مردم منطقه، جامعه و حتی کارکنان غفلت کرد.

وی اضافه کرد: باید اهداف اجتماعی و توجه به ایفای نقش‌های اجتماعی نیز باید مد نظر مدیران قرار گیرد.با اجرایی شدن این مسئولیت هم مدیران و سهامداران و هم مردم جامعه و هم کارکنان ذی نفع خواهند شد.

موسوی چلک در ادامه در توضیح بیشتر این موضوع بیان داشت: وقتی می‌گویم مسئولیت اجتماعی یعنی می‌خواهیم به فعالیت‌هایی اشاره کنیم که صاحبان سرمایه و یا مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو در جامعه انجام می‌دهند در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها رویکردی متعالی به کسب و کار(اعم از کارهای بزرگ و یا کوچک) است که تاثیر اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می‌دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و سایر داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سویی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در خصوص نوع فعالیت‌هایی که در حوزه اجتماعی می ‌تواند در این زمینه صورت گیرد، گفت: مشارکت در اجرای برنامه‌های اجتماعی از جمله برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، انجام حمایت‌های اجتماعی، انجام امور خیریه و عام المنفعه ساخت اماکن عمومی با کاربری اجتماعی؛ مشارکت در برنامه‌های آموزشی، کمک به اشتغال مردم منطقه، حمایت از افراد نیازمند و… می تواند در زمره این فعالیت‌ها باشد ضمن اینکه برنامه‌های فرهنگی و زیست محیطی می‌تواند زمینه اعتماد و رضایت مردم و خدمت گیرندگان یا مشتریان را به سازمان‌ها افزایش دهد.

موسوی چلک اظهار کرد: غفلت از توجه به مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند آثار مخربی بر جامعه بگذارد لذا مدیران باید به این موضوع توجه جدی و عملی نشان دهند. فراموش نکنیم که تاسیس سازمان‌ها، کارخانجات و مراکز اقتصادی، تجاری با هدف تحقق جامعه سالم و توجه به نیاز های انسانی و پاسخگویی به این نیازها است تا سطح رفاه مردم افزایش، امنیت مردم بیشتر، نشاط و شادابی اجتماعی و رضایت اجتماعی و عمومی مردم افرایش یابد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در همین راستا انتظار می‌رود موضوع توجه به مسئولیت اجتماعی یکی از شاخص‌های نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار گیرد.در این زمینه مطالبه گری اجتماعی شود و بویژه در برنامه ششم توسعه این موضوع مد نظر برنامه ریزان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. تا غفلتی که در این زمینه صورت گرفته به نوعی کمی جبران شود.