برنامه های کارآمد برای جلوگیری از رشد مسائل اجتماعی نداریم

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به وضعیت نگران کننده حوزه اجتماعی در ابعاد گوناگون آن گفت: امروز مشکلات اجتماعی از برنامه های ما جلوتر است و ما برنامه های کارآمد برای جلوگیری از رشد مسائل اجتماعی نداریم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران  با اشاره به وضعیت نگران کننده حوزه اجتماعی در ابعاد گوناگون آن گفت: امروز مشکلات  اجتماعی از برنامه های ما جلوتر است و ما برنامه های کارآمد برای جلوگیری از رشد مسائل اجتماعی نداریم.

سید حسن موسوی چلک در نشست خبری با رسانه های مکتوب و مجازی گناباد در محل دانشگاه ازاد ، از غفلت ۳۵ ساله در حوزه اجتماعی سخن گفت و تصریح کرد: امروز بیش از هرچیزی مسائل و مشکلات اجتماعی امنیت ما را مورد هدف قرارداده  و رسانه طلایه داران حوزه اجتماعی می باشند .وی افزود: اگر در برنامه ششم توسعه به این حوزه توجه نشود، مشکلات این حوزه برطرف نمی گردد. وی ادامه داد: رسانه های غربی با پرداختن به شادی های آنی و زود گذر، هویت ما را مورد هدف قرار داده اند و ما نتوانسته ایم ساز و کاری از جنس فرهنگی در مقابله با آنها داشته باشیم.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی پرداختن به مسائل اجتماعی در سند پنج ساله ششم را امری ضروری دانست و گفت : با توجه به مولفه هایی پیش بینی شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴، چاره ای نداریم تا  در برنامه پیش رو که در راستای اجرای سند چشم انداز توسعه است، به مسائل اجتماعی توجه گردد چرا که مسائل این حوزه، ریشه ها را مورد هدف قرار می دهد.

وی ادامه داد: خطوط قرمز آسیب های اجتماعی باید شکسته شود و برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و کرسی های آزاد اندیشی راه حل آن است .وی گفت: اگر پذیرفتیم  که مسائل اجتماعی جدی است، باید دربحث آسیب های اجتماعی با مردم صادق تر باشیم و واقعیت ها را آنگونه که هست جلوه دهیم. اما متاسفانه  تنها حوزه ای که سنجش سلامت در آن انجام نشده است، حوزه اجتماعی است.

 موسوی چلک مدیریت هوشمندانه در حوزه اجتماعی را نیاز کنونی ایران دانست و افزود: برای وقوع این اتفاق مردم و تشکلها باید مسئولیت پذیر و مشارکت جو باشند چراکه فرد گرایی بدترین معضل اجتماعی است و بی تفاوتی اجتماعی را بروز می دهد. جامعه ما به جای حضور فعال و مشارکت گر در جامعه، تماشاگر و نظاره گر شده است و این بی تفاوتی در روابط با همسایه ها، محله و خویشاوندان خود را بیشتر بروز می دهد.

وی ادامه داد: همچنین باید مطالبه گری اجتماعی نهادینه شود و رسانه وظیفه مهمی در این موضوع دارند و باید در حوزه اجتماعی برای بروز حساسیت و دغدغه به برنامه ششم توسعه توجه شود؛ البته دولت نیز باید پاسخگو و مشوق مطالبه گری باشد و مردم، تشکل ها و رسانه ها در حوزه مطالبه گری اجتماعی مباحث خود را به صورت شفاف بیان نمایند.

موسوی چلک ضمن اشاره به جایگاه ویژه گناباد در تاریخ مددکاری اجتماعی ایران، برگزاری سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با عنوان امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه را فرصتی مناسب برای صدور احکامی که به کنترل وضعیت اجتماعی کنونی محقق می گردد؛ دانست و تصریح کرد: در این کنفرانس ۲۴۸ مقاله پذیرفته شده و ۱۲۰ مقاله به سفارش و نظارت خود کنفرانس دریافت شده است و ساختار مقاله این کنفرانس با سایر کنفرانس های اجتماعی ایران متفاوت است و اگر قرار بود همه دانشجویان به انجام مقاله بپردازند؛ تعداد مقاله ها بیش از هزار مقاله می شد؛ همچنین مشارکت ۴۰۰ نخبه علمی برای اولین بار در تاریخ کنفرانس ها است که در این کنفرانس محقق شده است.