برگزاری انتخابات خانه خیرین ایران

نبی اله عشقی ثانی مدیرعامل خانه خیرین ایران از انتخاب شعب خانه خیرین شهرستان ها و استان ها متشکل از نمایندگان کلیه موسسات خیریه خبر داد. وی اعلام نمود: این انتخابات که با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور و خانه خیرین ایران برگزار می شود، در کلیه شهرستان ها از تاریخ ۱/۶/۹۲ الی ۱۵/۶/۹۲ توسط کمیته ای متشکل از مسئولین ادارات بهزیستی استان ها و و شهرستان ها و نمیندگان موسسات خیریه شهرستان اجرا می گردد.

وی در ادامه افزود: هر موسسه ای که دارای اساسنامه ثبت شده و مجوز فعالیت از یکی از دستگاههای کشور باشد می تواند با معرفی نماینده در این انتخابات شرکت نماید و عضو خانه خیرین ایران شود.

وی در پایان اظهار داشت: افراد می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با ادارات بهزیستی یا خانه خیرین شهرستان ها و استان ها تماس بگیرند.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران