اولین هم اندیشی مددکاران اجتماعی استان البرز برگزار می شود

جواد مردانی
جواد مردانی

اولین هم اندیشی مددکاران اجتماعی استان البرز در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ توسط انجمن مددکاران اجتماعی شعبه استان البرز برگزار می شود.

جواد مردانی نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان البرز در ادامه توضیح داد: این هم اندیشی با همکاری سازمان بهزیستی استان البرز و سایر سازمان های مرتبط برگزار می شود.

مردانی افزود: محورهای هم اندیشی عبارتند از:

۱- سخنرانی مدیرکل بهزیستی استان البرز در خصوص جایگاه مددکاران اجتماعی در سازمان های اجتماعی.

۲- سخنرانی سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با محوریت تحلیل وضعیت اجتماعی کشور و جایگاه مددکاری اجتماعی در حوزه سیاست گزاری اجتماعی.

۳- تقدیر از مددکاران اجتماعی استان البرز شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی.

۴- اجرای برنامه فرهنگی.

۵- معرفی انجمن مددکاران اجتماعی ایران و اقدامات انجام شده.

۶- پرسش و پاسخ.

 

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران