برگزاری دومین همایش ملی ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر

دومین همایش ملی ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمانها و نهاد هایی از قبیل سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام خمینی، مرکز تحقیقات توانبخشی اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انجمن تغذیه ایران، انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و… برگزار می شود.

اهداف همایش:

۱- ارزشیابی سیاست ها، راهکارها، برنامه ها و مداخلات انجام شده تا کنون و بررسی میزان اثر بخشی آن ها.

۲- بررسی زمینه های توسعه برنامه های کاهش فقر و ارتقاء امنیت غذایی.

۳- ارتقاء سطح آگاهی فعالان عرصه کاهش فقر و ارتقاء امنیت غذایی.

محورهای همایش:

۱- راهکارهای شناسایی مناطق و گروههای آسیب پذیر و آسیب دیده به لحاظ ناامنی غذایی.

۲- ارزشیابی سیاست ها و برنامه ها و طرح های ارتقاء امنیت غذایی خانوار های کم درآمد.

۳- مقایسه و تحلیل مداخلات امنیت غذایی در خانوارهای کم درآمد در ایران و جهان.

۴- سیاستگذاری مبتنی بر شواهد برای ارتقاء امنیت غذایی در خانوارهای کم درآمد.

۵- راهکارهای توانمندسازی خانوارهای کم درآمد در مواجهه با نا امنی غذایی.

 

نشانی سایت همایش: www.mcls.gov.ir

پست الکترونیک همایش: mcls.conference.2012@google.com

مکان برگزاری: تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه پارک وی- مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

زمان: ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱