برگزاری دیدار نوروزی مددکاران اجتماعی+تصاویر

دیدار نوروزی اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران در روز پنجشنبه مورخ ۲۲ فروردین ۹۲ در محل دفتر انجمن برگزار شد. موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص اهداف این دیدار اشاره کرد: یکی از کارکردهای موثر نوروز ایجاد فرصت برای دیدار دوستان و همکاران می باشد. به همین منظور با برنامه ریزی انجام شده این دیدار صورت گرفت که مورد استقبال مددکاران اجتماعی قرار گرفت.

وی افزود: یکی دیگر از کارکرد های این مراسم ارتباط بین پیشکسوتان در حوزه مددکاری اجتماعی با مددکاران اجتماعی جوان و انتقال تجارب بود که به خوبی در این دیدار و این فضای صمیمی این اتفاق صورت گرفت. بدون شک افزایش فرصت ارتباط بین پیشکسوتان و اعضای انجمن در تقویت ارتباط بین اعضا تاثیرگزار می باشد.