برگزاری سومین کنفرانس “انسکت” با حمایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی

Ensact
Ensact

سومین کنفرانس (Ensact) از شانزدهم تا نوزدهم آوریل سال ۲۰۱۳ و با حمایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در شهر استانبول برگزار می شود.

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی سومین کنفرانس انسکت مراجعه فرمائید.