برگزاری سومین کنفرانس مددکاری در گناباد نشانی از انباشت تجربه و دانش است

مشاورمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت : برگزاری سومین دوره کنفرانس مددکاری اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد نشان دهنده انباشت تجربه و دانش در ستاد برگزاری این کنفرانس است که امیدواریم این مسیر به طور جدی توسط این دانشگاه ادامه یابد.
محمدرضا واعظ مهدوی با اشاره به مشارکت گسترده صاحب نظران و نهادهای مرتبط با مسائل اجتماعی در سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران گفت: مشارکت بیش از ۱۵۰ نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه های مسائل اجتماعی و همچنین نهادهای دخیل در این امر، از جمله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، استانداری خراسان رضوی، کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهرداری تهران و… نشان دهنده همکاری مناسب بین بخشی و رویکرد علمی و کارشناسی این کنفرانس است که در نوع خود منحصر به فرد است.

مشاورمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت : برگزاری سومین دوره  کنفرانس مددکاری اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد نشان دهنده انباشت تجربه و دانش در ستاد برگزاری این کنفرانس است که امیدواریم این مسیر به طور جدی توسط این دانشگاه ادامه یابد.

 محمدرضا واعظ مهدوی  با اشاره به مشارکت گسترده صاحب نظران و نهادهای مرتبط با مسائل اجتماعی در سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران گفت: مشارکت بیش از ۱۵۰ نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه های مسائل اجتماعی و همچنین نهادهای دخیل در این امر، از جمله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، استانداری خراسان رضوی، کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهرداری تهران و… نشان دهنده همکاری مناسب بین بخشی و رویکرد علمی و کارشناسی این کنفرانس است که در نوع خود منحصر به فرد است.

 وی با اشاره به سابقه برگزاری دو کنفرانس پیشین مددکاری اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد ضمن ارزنده خواندن ایده تشکیل کنفرانس سوم  با محوریت امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور افزود: برای اثربخشی سیاستگزاری ها و برنامه ها باید عمق سیاستگزاری ها موردتوجه قرار گیرد و این مهم فقط با استمرار زمانی و تخصصی شدن این گونه فعالیت ها امکان پذیر است و برگزاری سومین دوره این کنفرانس نشان دهنده انباشت تجربه و دانش در ستاد برگزاری این کنفرانس است که امیدواریم این مسیر به طور جدی توسط دانشگاه آزاد گناباد ادامه یابد.

  عضو کمیته اجتماعی سند چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: این کنفرانس تداعی کننده حرکت بزرگی است که در آستانه تنظیم برنامه چهارم توسعه کشور با مشارکت گسترده بسیاری از نهادها، موسسات غیر دولتی، مراکز پژوهشی و صاحب نظران برنامه ریزی توسعه توسط مرحوم دکتر عظیمی صورت گرفت و نتایج آن علاوه بر آنکه به صورت محورهای ارزنده و کیفی در برنامه چهارم متجلی شد، در برنامه پنجم توسعه نیز اثر گذار بود.

 وی در خصوص وضعیت مسائل اجتماعی کشور نیز گفت: حوزه اجتماعی در ۶ حیطه فقر و سیاست های فقر زدایی، آسیب های اجتماعی، نظام تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی، سلامت، آموزش و سیاست های اجتماعی مسکن و حمل و نقل قابل بررسی است که از آن میان نظام سلامت توانسته با توجه جدی وزارت بهداشت و اجرای سیاست های موثری مانند طرح تحول نظام سلامت به سمت ساماندهی پیش برود.

  واعظ مهدوی، آسیب های اجتماعی را حساس ترین حیطه اجتماعی برشمرد و افزود: از آنجا که مخاطبین این گروه بخشی از جامعه را شامل می شوند که جزو طبقات نخبه و ثروتمند نیستند، انعکاس صدمات و آسیب های اجتماعی آنها طنین لازم را ندارد و این رسالت مهم روشنفکران، صاحب نظران و برنامه ریزان است که با رصد و پیگیری آثار سیاست هایی که بر شرایط اقتصادی و کیفیت زندگی این قشر اثر گذار هستند، همانند بلندگویی صدای خاموش و ضعیف این قشر را به مسئولان و برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور انعکاس دهند.

 وی گفت: سیاست های تورم زا از جمله عواملی است که بیشترین صدمات را بر اقشار آسیب پذیر وارد می کند که حاصل آن آسیب های اجتماعی ناگواری است که نمونه آن را می توان در پدیده کودکان کار و کودکان خیابانی دید که بخاطر کمک به تامین مخارج زندگی ناچار به ترک تحصیل و در مواردی نیز دچار جرم می شوند که این امر چرخه جرم را در گروه های فرودست اجتماعی ایجاد می کند.

 وی با تاکید بر محوریت موضوعی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در خصوص برنامه ششم توسعه کشور ادامه داد: امیدواریم کنفرانس گناباد بتواند با رصد و پیگیری مشکلات اجتماعی، بسته سیاستی مناسبی را تولید نماید تا سیاستگزاران بتوانند بر مبنای آن، آگاهانه و با شناخت ابعاد همه جانبه مسائل و مشکلات اجتماعی در مسیر کنترل صدمات و آسیب های اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی گام بردارند.

 مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پایان با ابراز امیدواری از اینکه نتایج کنفرانس گناباد بتواند در ارتقاء جدی و کیفی برنامه های اجتماعی موثر باشد،گفت: با توجه به سطح کنفرانس و نیز محوریت موضوعی آن در خصوص امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور، دستاوردهای کنفرانس قطعا مورد استفاده و بهره برداری در برنامه ششم توسعه قرار خواهد گرفت.

 شایان ذکر است که سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با محوریت امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور دوازدهم و سیزدهم شهریورماه، توسط شورای اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی، استانداری خراسان رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی گناباد و مشارکت سازمان های مرتبط با امور اجتماعی در شهرستان گناباد برگزار خواهد شد.