برگزاری نشست آموزشی برای روز مبارزه با ایدز در دفتر انجمن اصفهان

کارگاه آموزشی مقابله با بیماری اچ. آی. وی/ ایدز از سوی انجمن مددکاران اجتماعی استان اصفهان با حضور تعدادی از مددکاران اجتماعی شهرستان اصفهان در روز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰  برگزار گردید.

سرکار خانم هما صدری، مدرس این دوره بود.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران