برگزاری کارگاه آموزشی مددکاری اجتماعی وتوانمندسازی در شعبه کردستان

کارگاه آموزشی مددکاری اجتماعی و توانمند سازی در محل سالن اجتماعات ستاد سازمان بهزیستی استان کردستان برگزار گردید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- در این کار گاه تعداد ۴۵ نفر از مددکاران اجتماعی شاغل در کلینیکهای مددکاری اجتماعی، مجتمع ها و بخشهای اجتماعی بهزیستی استان کردستان حضور داشتند.

در این کارگاه دو روزه که در ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه سال جاری برگزار شد، موضوعات تخصصی مددکاری اجتماعی و نظریات و تکنیکهای توانمندسازی اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.

20150819_134822 20150818_144546