به تعویق افتادن برگزاری دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران

دبیرخانه همایش: برگزاری دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران -که قرار بود در دوم و سوم اسفندماه برگزار گردد- به تعویق افتاد. بدینوسیله دست اندرکاران همایش و انجمن جامعه شناسی ایران تشکر خود را از همکاری‌های بی دریغ ارائه دهندگان مقاله، اعضای شورای علمی همایش و مدعوین گرامی بیان می‌دارد.