به متخصصین برای حضور داوطلبانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیاز داریم

مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که میانگین کارهای داوطلبانه در سایر کشورها ۳.۵ ساعت در طول یک شبانه روز است گفت: بر اساس مطالعات انجام شده میانگین کارهای داوطلبانه در کشور ایران در طول شبانه روز کمتر از یک ساعت است حال آنکه وجود داوطلبان متخصص می‌تواند بسیاری از سیاستهای پیشگیرانه در حوزه اعتیاد را پیاده سازی کند.

به گزارش ایسنا، محمد بیرجندی در یک برنامه رادیویی با اشاره به سیاستهای کلان کشور در رابطه با اعتیاد و مواد مخدر، گفت: امروزه بیش از۲۳۰۰ سازمان مردم نهاد فعال در کشور به صورت تخصصی در حوزه اعتیاد کار داوطلبانه انجام می‌دهند.

وی ادامه داد : پیشگیری از بروز اعتیاد یکی از اولویت های قانون و سیاست‌های کلان کشور در زمینه اعتیاد و مواد مخدر است.

وی با اشاره به تاثیر اطلاع رسانی صحیح در روند پیشگیری از اعتیاد، اظهار کرد: مردم با دسترسی آسان به اطلاعات، روند فرهنگسازی در حوزه اعتیاد را پیش گرفته و سبب توسعه مشارکتهای مردمی می‌شوند.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد، اظهار کرد: امروزه بیش از ۲۳۰۰ سازمان مردم نهاد فعال در کشور به صورت تخصصی در حوزه اعتیاد کار داوطلبانه انجام می دهند، به طوری که ۴۵ درصد از این سازمانها در حوزه فرهنگی پیشگیری فعالیت می کنند.

وی همچنین افزود: مداخله هدفمند و تخصصی در محیط های گوناگون از مهم ترین ماموریتهای اصلی سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد است.

بیرجندی با بیان این که میانگین کارهای داوطلبانه در سایر کشورها ۳.۵ ساعت در طول یک شبانه روز است، عنوان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده میانگین کارهای داوطلبانه در کشور ایران در طول شبانه روز کمتر از یک ساعت است.

وی همچنین افزود: وجود داوطلبان آگاه و متخصص می تواند بسیاری از سیاست های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد را به خوبی به مرحله  اجرا رسانده و پیاده سازی کند.