بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در محکومیت ابرتورم های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان

علیرغم گزارش های ابتدای قرن ۲۱ مبنی بر روند کاهشی گستردگی فقر در جهان، در سالهای اخیر دوباره فقر، قحطی و گرسنگی شدید در همه جهان گسترش پیدا کرده و حتی شدت آن از قبل هم بیشتر شده است. بحران پاندمی کرونا که نظام های اقتصادی، اداری و سلامت را در جهان با چالشی جدی مواجه کرده بود، در این فقرزایی نقش مهمی داشته است. با وجود این، کووید تنها مقصر فقر و گرسنگی در جهان نیست. فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) پس از برگزاری موفق کنفرانس مردمی (گلوبال پیپل سامیت) در ماه جولای ۲۰۲۲، بیانیه را در نقد و محکومیت مدیریت فقر در جهان منتشر کرد. در این بیانیه، ضمن اشاره به نقش کووید۱۹ در گسترش فقر، از حکومت های جهان خواسته است تا از اقتصادهای مبتنی بر سود به سمت اقتصادهای رفاهی حرکت کنند و نقش مردم و نهادهای مردمی را در این فرایند جدی بگیرند. در این بیانیه، همچنین، از دولتهایی که مددکاران اجتماعی و مردم را به خاطر اعتراض به گرانی ها و کمبود کالاهای اساسی سرکوب می کنند انتقاد کرده و از انجمن های عضو خود دعوت می کند تا تجارب وضعیت گرسنگی در کشورهایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. البته در این بیانیه، برای حفظ امنیت مددکاران اجتماعی که ممکن است در کشورهای مختلف به دلیل اعتراض و بیان واقعیت ها دستگیر یا شکنجه شوند، تنها زمانی درباره یک کشور خاص گزارشی منتشر می کند که انجمن آن کشور، پیشتر آن را منتشر یا به فدراسیون اعلام کرده باشد.

متن این بیانیه مهم که در کمیته بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران ترجمه شده به شرح زیر است:

اعضای فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی، نگرانی عمیق خود را در خصوص ضعف توجه جهانی به موضوع افزایش شدید قیمت کالاها (ابرتورم) و ناتوانی زنجیره های تأمین کالا اعلام می دارند. این دغدغه شامل دسترسی و قدرت تهیه کالاهای اساسی مانند نان، آب سالم، سوخت و کودهای کشاورزی هم می شود که به تولید “آوارگان ناشی از تورم” و احتمال وقوع گرسنگی گسترده می گردد. سازمان ملل متحد نیز این دغدغه را مطرح کرده و آنگونه که {رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل} عنوان کرده “۳۴۵ میلیون نفر در گرسنگی شدید به سر برده که به سرعت در حال تبدیل شدن به قحطی است- رشدی برابر ۲۵ درصد از ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ یعنی پیش از جنگ روسیه و اکراین که جمعیت افراد گرسنه جهان ۲۷۵ میلیون بود. این آمار در اوائل سال ۲۰۲۰ و قبل از وقوع کووید-۱۹، برابر با ۱۳۵ میلیون نفر بود.”

اعضای فدراسیون، از اعتراضات مردم در کشورهایشان گزارش می دهند که در برخی موارد، این اعتراضات توسط پلیس محلی به شدت سرکوب شده اند. این اعضا، خواستار حمایت بین المللی شده اند، اما به صورتی که کشور خاصی مطرح نشود زیرا ترس از دستگیری مددکاران اجتماعی آن کشورها وجود دارد. آنها اشاره کرده اند که این وضعیت که در کشورهایشان وجود دارد در رسانه های جهانی منعکس نمی شود و از فدراسیون خواسته اند که جامعه مددکاری اجتماعی بین المللی و شرکای آن را از این موضوع مطلع کند به گونه ای که با هم بتوانیم اقدامی برای رفع این مسئله انجام دهیم؛ که در واقع روح {پیام} کنفرانس مردمی فدراسیون هم هست که هفته های گذشته برگزار شده بود.

منشور مردمی که در این کنفرانس ایجاد و مصوب شد شامل نیاز به اصلاحات اقتصادی جهانی و محلی برای ساخت شرایطی برای پایداری و امنیت است. در این منشور از حکومتها خواسته شده تا در رفاه عمومی سرمایه گذاری کنند و در حرکت از اقتصاد انتفاع محور به سمت جوامعی که از رفاه پایدار برخوردارند، مردم جامعه را نیز شریک خود سازند { و جامعه را متعلق مردم جامعه بدانند}.

ما {بدینوسیله} اعضای فدراسیون که می خواهند همکاران حرفه ای شان در جهان درباره تجربه زیسته شان درباره تأثیر این بحران جهانی بیشتر بدانند را تشویق می کنیم که هر زمان که احساس امنیت می کنند خودشان، این تجارب را بیان کنند و این اطلاعات را به اشتراک بگذارند و یا به دبیرخانه فدراسیون ایمیل بزنند تا این اطلاعات را به اشتراک بگذارد و به این ترتیب خود را در معرض خطر بیشتر قرار ندهند.

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW)

ترجمه: کمیته بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران