بیانیه پایانی نخستین همایش تخصصی بازآفرینی پایدار محله های هدف شهر سبزوار

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- همایش دو روزه تخصصی بازآفرینی پایدار محله های هدف شهر سبزوار پنج شنبه و جمعه گذشته هفتم و هشتم اسفند ۹۳ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در پایان این همایش، بیانیه پایانی تدوین و توسط دکتر حبیب جباری عضو هیات علمی همایش قرائت شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

81522467-6302730

بنام خدا

بیانیه پایانی همایش بازآفرینی پایدار محله های هدف شهر سبزوار

 “مسائل امروز را با راه حل ها، مناسبات و ساختارهای دیروز نمی توانیم حل کنیم”

ما جمعی از اساتید، اندیشمندان، مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و مددکاران اجتماعی که در اولین همایش تخصصی دو روزه باز آفرینی پایدار محله های هدف سبزوار، شهر دیرینه های پایدار را در دانشگاه حکیم سبزواری طی هم اندیشی های مختلف در کارگاههای آموزشی برگزار کردیم، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این همایش که به تعمق دانش باز آفرینی شهری، انتقال تجربیات و نزدیکی دیدگاهها به این رویکرد جدید به احیاء، بهسازی و نوسازی محلات :هدف گردد برای موفقیت و اثر بخشی سند و اقدامات باز آفرینی شهری در ایران، اهداف، اصول و الزامات زیر را مورد تأکید قرار می دهیم.

 • سند ملی بازآفرینی شهری به عنوان میثاق ملی برای اجماع همه دست اندرکاران در مبحث ساماندهی سکونتگاه‌های نابسامان و ناکارآمد و حرکت در جهت اعتمادسازی، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی است.
 • برای دستیابی به دانش مشترک بازآفرینی پایدار شهری و انتقال و تسهیم آن در حوزه حرفه‌ای برنامه‌ریزان، نشست‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های ارزیابی مشارکتی در موضوعات مختلف از جمله: بومی‌سازی تجارب جهانی، ضرورت انعطاف و چرخش در بدنه حاکمیت‌های محلی، تقویت نقش جوامع محلی و بخش خصوصی، تعامل نهادهای حاکمیتی در چارچوب حکمرانی خوب، ارتقا سرمایه‌های اجتماعی، ابتکارات محلی، ظرفیت‌سازی بازار و نهادمندی مشارکت جوامع محلی باید مد نظر ویژه قرار گیرند.
 • حمایت از سازمان‌های مردم نهاد موجود و تشویق به شکل‌گیری نهادهای محلی جدید به منظور تحقق اهداف بازآفرینی پایدار شهری و پویایی فعالیتها و برنامه‌ها و اقدامات، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. در این راستا لازم است اهداف و اجزای برنامه‌ریزی با اجماع مدیریت محلی و جامعه بومی انجام گیرد و تعریف و تعیین اولویت‌های اجرایی پروژه‌ها نتیجه حضور و مشارکت واقعی نهادهای محلی و ساکنین محلات هدف باشد.
 • بسترسازی، اعتمادسازی و ایجاد زمینه‌های مشارکت مردمی فرایندی پیوسته است که وقفه و توقف در آن قطعا نتیجه معکوسی خواهد داشت. بنا بر این با تصویب مراحل مطالعاتی طرح، نباید کار مهندسان مشاور در محله‌های هدف خاتمه یافته تلقی گردد(همزبانی طرح با اجرا). با توجه به اهمیت کار لازم است بودجه مناسبی برای اجرای برنامه‌های اقدام فوری و پروژه‌های عاجل در حین انجام مطالعات از طرف کارفرما اختصاص یابد.
 • ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل اجرایی و سیاستگذاری و استفاده از امکانات و منابع موجود برای احیاء، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری در سطح ملی و محلی مورد تاکید است.
 • تحقق اهداف سند بازآفرینی شهری مستلزم ظرفیت سازی های بهنگام و تدارک حمایت ها و پشتیبانی ها در سطوح ملی، استانی و محلی به شرح ذیل می باشد:

۱-۲) از ذینفعان ملی سند بویژه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری و ستاد ملی بازآفرینی شهری به عنوان سیاست گذار و هماهنگ کننده ملی انتظار می رود برای پیگیری و تحقق موارد ذیل توجه جدی مبذول دارند.

 • شناسایی و راهگشایی موانع و محدودیت های اجرای سند جدید از منظر فرآیند اجرا، شفاف سازی نقش و مسئولیت های ذینفعان اصلی در بخش های دولتی، عمومی و …. با بهره گیری از درس های آموخته از تجربیات پیشین کشورها در زمینه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نیز تجربیات سایر کشورها در این زمینه
 • برگزاری نشست های تخصصی، دوره های آموزشی و کارگاههای هم اندیشی برای یکسان سازی ادبیات بازآفرینی شهری و ایجاد گفتمان اجتماعی توسعه پایدار شهری
 • توجه جدی به پیش بینی و تأمین منابع ( انسانی، مالی و تدارکاتی).
 • اهتمام به تهیه لوایح قانونی و آئین نامه های مورد نیاز برای رسمیت بخشی سند در شوراهای برنامه ریزی توسعه استانها و شهرستانها
 • تلاش برای سازگاری و همسویی طرح های تفصیلی و سند بازآفرینی شهری
 • برنامه ریزی برای یکسان سازی ادبیات موضوع بازآفرینی پایدار شهری و ایجاد فضای گفتمان های اجتماعی از طریق:
 • تولید محتواهای متناسب با ذینفعان و گروه های هدف در سطوح ملی و محلی
 • آگاهسازی, حساس سازی و مسئولیت پذیری شهروندان در زمینه بازآفرینی پایدار شهری
 •  تهیه شاخص ها و تدارک سازوکارهای پایش و رصد مستمر و نظامند اقدامات بازآفرینی محلات هدف
 • تسریع در طراحی و تشکیل ساختارهای استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری
 • تعریف و تدارک مشوق ها و طراحی بسته های تشویقی برای نوآوری و ارتقاء بهره وری اقدامات بازآفرینی شهری محلات هدف در شهرهای مورد نظر
 • تلاش در جهت گنجاندن موضوع و سند بازآفرینی پایدار شهری در رابطه با برنامه های اقدام در برنامه ششم توسعه و اسناد مرتبط

 

۲-۲) از ذینفعان استانی بویژه ستاد استانی بازآفرینی شهری انتظار می رود اولویت های زیر را در دستور کار قرار داد.

 • ترویج دانش و ادبیات موضوع بازآفرینی پایدار شهری در بین همه شرکاء و ذینفعان در بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و غیردولتی برای نیل به درک مشترک از موضوع
 • توجه جدی به ایجاد هماهنگی و همنوایی بین همه شرکاء و ذینفعان
 • تأکید بر کوتاه سازی فرآیند طراحی و مشاوره
 • بومی سازی سند ملی بازآفرینی شهری و حمایت از تدوین اسناد محلی متناسب با شرایط و مقتضیات محلی
 • حمایت از راه اندازی و فعال سازی دبیرخانه دوسالانه در شهر سیزوار
 • تفویض اختیارهای لازمه به ستادهای شهرستانی

 

۳-۲) انتظارات از ذینفعان محلی ( شهرداری های شهرهای مشمول باز آفرینی شهری)

 • الزام به تدوین برنامه اقدام بازآفرینی پایدار شهری محلات هدف با رویکرد پیشگیرانه و مشارکت جویانه
 • تدوین برنامه چشم انداز محلی و تصویب آن در ستاد استان
 • تعیین شاخصه ها و سرانه های پیگیری و ارزیابی پیشرفت برنامه ها
 • تخصیص اعتبارات عمرانی و توسعه خدمات ( به میزان حداقل ۱۵ درصد از اعتبارات سالانه شهری)

۳-تشکیل و فعال سازی اولین دبیرخانه همایش بازآفرینی پایدار شهری از سوی شهرداری سبزوار با تأکید بر اقدامات اولویت دار ذیل الذکر:

 • تهیه و تدوین برنامه کار فوری و دو سالانه طی دو ماه آینده
 • ایجاد پایگاه اطلاعات، مستندسازی، تحلیل اطلاعات محله های هدف بازآفرینی پایدار شهری در کل کشور به منظور یکپارچه سازی اقدامات در راستای اهداف تعیین شده
 • طراحی و راه اندازی سایت ملی اولین دبیرخانه همایش بازآفرینی پایدار شهری و شبکه سازی با سایر استانهای کشور
 • پشتیبانی اطلاعاتی و تجربی در تدوین سندهای محلی باز آفرینی

 

 

در پایان با شکرگذاری به درگاه احدیت و با استمداد از انفاس قدسیه حضرت ولی عصر(عج)، از همه کسانی که در این مسیر به ما کمک کردند تقدیر و تشکر مینمائیم و امیدواریم که این قدم در راستای ادامه تلاش جمعی در بهبود احیاء، نوسازی و بهسازی محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری، محسوب گردیده و به منزله نخستین قدم جمعی دراین راه دشوار و طولانی تلقی شود.

 

شرکت کنندگان در اولین همایش تخصصی باز آفرینی پایدار محله های هدف شهر سبزوار

۸ اسفندماه ۱۳۹۳-سبزوار