اطلاعیه تخفیف بیمه ای برای اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران

اطلاعیه:

به استحضار اعضای محترم انجمن می رساند، پیرو انعقاد تفاهم نامه بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران و شرکت کارگزاری رسمی بیمه فرجاد آریا پارس، اعضای انجمن با ارائه کارت عضویت می توانند از خدمات این بیمه با تخفیف بهره مند شوند.

این تفاهم نامه انواع بیمه ها از جمله بیمه زندگی که یکی از متنوع ترین و پویاترین بیمه نامه ها در ایران و جهان را شامل می شود. بیمه زندگی اولین بیمه نامه ای است که طی آن شرکت بیمه متعهد می شود چه در هنگام بروز خسارت و چه در دوران زندگی  طبق شرایط بیمه نامه وجوهی به بیمه شدگان پرداخت کند.

طبق این تفاهم نامه،  مشاور امور بیمه، متعهد گردید خدمات زیر را در اختیار اعضاء انجمن قرار دهد :
۱- اطلاع رسانی پوشش های موجود در صنعت بیمه متناسب با نیازها و درخواست اعضاء انجمن
۲- پاسخگویی مناسب به سوالات و ابهامات اعضاء در خصوص امور بیمه ای
۳- پیگیری درخواستهای متقاضیان بهره مندی از بیمه نامه تا حصول نتیجه
۴- معرفی بهترین شرکت بیمه از نقطه نظر پوشش بیمه ای قابل ارائه ، سهولت ارائه خدمات پشتیبانی و حق بیمه متناسب با درخواست اعضاء
۵- صدور بیمه نامه در چارچوب قوانین و مقررات آئین نامه های شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برای متقاضیان
۶- تحویل بیمه نامه در سراسر کشور
۷- اعمال تخفیف در حق بیمه در چارچوب مقررات صنعت بیمه برای اعضاء
۸- صدور بیمه نامه برای افراد خانواده اعضاء، یا موسسات محل اشتغال اعضاء در چارچوب تفاهمنامه فیمابین .

در حال حاضر  ۳۲ شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند و اگرچه پوشش بیمه های قابل ارائه در همه شرکتهای بیمه ظاهراً یکسان است اما تفاوتهای بسیاری از نقطه نظر شرایط بیمه نامه، حق بیمه و امتیازات بیمه نامه در شرکتهای بیمه ‌وجود دارد. بنابراین به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه استفاده از این بیمه و تخفیفی که برای اعضای انجمن لحاظ شده است، با مشاور بیمه انجمن مددکاران اجتماعی ایران (۸۸۱۰۶۹۳۱- ۸۸۱۰۶۹۳۲، ۸۸۱۰۶۹۴۲ پیش شماره ۰۲۱ ) تماس حاصل نمایید.

-روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران