تاثیر روزه داری بر سلامت روان/ کاهش چشمگیر آسیب های اجتماعی یکی از آثار روزه داری

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از نظر تاریخی میان دین و سلامت روان پیوند محکمی است و از منظر روان شناسی نیز میان سلامت روان و دینداری ارتباط مستقیم وجود دارد.

علی بهرام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسانی که مناسک دینی  انجام می دهند از سلامت روانی بهتری برخوردار هستند و کمتر دچار آسیب می شوند.

وی ادامه داد:  انجام مناسک دینی و آیین مذهبی ضمن اینکه نقش محوری را در دین دارد منجر به مهار خود و جهان شخص می شود بویژه زمانی که فرد احساس می کند تحت فشار قرار دارد.

وی بیان داشت: رمضان یکی از ماههایی  است که در دین اسلام به عنوان ماه مهم تلقی می شود و  این ماه دارای یک سری آداب و سنن و فرائض دینی  است که مجموع این موارد منجر به تغییرات وسیعی در زندگی اشخاص در حوزه های فردی و اجتماعی می شود.

وی در این رابطه تصریح کرد: این تغییرات حتی در زندگی فردی و اجتماعی افرادی که روزه نمی گیرند ایجاد می شود.

بهرام نژاد با بیان اینکه این تغییرات در عمومی ترین جنبه های زندگی تا خصوصی ترین جنبه زندگی فرد ایجاد می شود، اظهار داشت: این تغییرات علاوه بر اینکه حس خوشایندی را به افراد می دهد و احساس افزایش بعد معنوی را در سلامت روان ایجاد می کند، پیامدهای  مثبتی را از نظر اجتماعی نیز به دنبال دارد.

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: کاهش چشمگیر آسیب اجتماعی از آثار مثبت روزه داری است که در  بسیاری از گزارش ها تا ۵۰ درصد این آسیب ها از جمله ارتکاب به هرگونه بزهکاری، نزاع، قتل و دزدی کاهش پیدا می کند.

وی همچنین تاثیر روزه داری بر سلامت عمومی را مورد اشاره قرار داد که می تواند جنبه های عمومی سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بهرام نژاد با اشاره به بعد روانشناختی تاثیر روزه بر فرد، اظهار داشت: افزایش بعد خویشتن داری، افزایش مراقبت از خود در زمینه رفتار و کنترل خود، کنترل عصبانیت و خشم از دیگر پیامدهای مثبتی به شماری می رود که در ماه رمضان در فرد ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه فرد در ماه رمضان رفتارها و مناسک خاصی را انجام می دهد و به دنبال یک هدف است، گفت: ماه رمضان می تواند موجب تمرین هدفمندی در زندگی شود و داشتن هدف از جنبه های مهم سلامت روان است و فرد با این هدفمندی از بسیاری از ناخوشی های سلامت روان مانند اضطراب و  افسردگی پیشگیری می کند.

بهرام نژاد گفت: انجام مناسک خاص در ماه رمضان و ارتباطات فردی و اجتماعی در این ماه باعث افزایش انسجام و الحاق اجتماعی می شود که این امر یکی از فاکتورهای مهم در افزایش سطح سلامت روانی افراد است.

این مسئول ادامه داد: روزه باعث می شود بسیاری از ارزش های اجتماعی مانند صله رحم، دید و بازدید، انفاق، تعاون، نوع دوستی و گذشت بر جامعه حاکم شوند.

وی با بیان اینکه افزایش حمایت های اجتماعی از دیگر آثار مثبت ماه مبارک رمضان به شمار می رود، گفت: کسب مهارت کنترل خود، اصلاح باورهای ناکار آمد در رابطه با خود، رشد پیوندهای اجتماعی، کاهش آسیب اجتماعی، رضایتمندی درونی یکی از شاخص های مهم سلامتی است  که در ماه رمضان برای فرد ایجاد می شود.

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: دو بعد اخلاق عمودی و افقی که همان ارتباط با دیگران و ارتباط با خداوند است در ماه رمضان تقویت می شود.

منبع: خبرگزاری مهر