تاملی بر حوزه اجتماعی در برنامه ۱۰۰روزه دولت یازدهم

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

یکی از مهمترین نیاز های جامعه ما توجه به حوزه اجتماعی است. حوزه ای که اگر برای آن تدبیر ویژه صورت نگیرد امنیت ملی ما را هم تهدید خواهد کرد. لذا ازدولت یازدهم که در شعار های خود به این موضوع اشاره کرده استانتظار می رود که در عمل هم به این مهم توجه خاص داشته باشد. انتظاری که تحقق آن با شک و تردید همراه است.

تاملی در برنامه های اعلام شده توسط رییس محترم جمهور و همکاران شان در کابینه دولت یازدهم نشان می دهد که توجه به موضوع های اجتماعی به مراتب بیش از گذشته بود. به گونه ای که رییس محترم جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری به دو دغدغه اصلی خود در زمینه معیشت مردم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره کرده بود و موضوعاتی چون سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی نیز در برنامه ها و سخنرانی ایشان مورد تاکید قرار گرفته بود.

این توجه برای من خوشحال کننده بود چراکه در مرحله اول نشان از این داشت که حوزه اجتماعی و از جمله آسیب های اجتماعی تبدیل به یک دغدغه برای رییس قوه مجریه شده است. تاملی در برنامه های وزرای دولت یازدهم نیز موید نکته فوق است. حال که دستگاه های مختلف برنامه های متعددی را برای صدروز فعالیت دولت یازدهم تهیه کرده و گزارش آن را نیز آماده ارایه به مردم می کنند این سوال پیش می آید که در حوزه اجتماعی، فعالیت این دولت چگونه ارزیابی می شود؟

در این راستا می توان گفت که دستگاه های اجرایی برنامه هایی را تدوین و به صورت کتاب هایی چاپ کردند. ولی باید پذیرفت که تغییرات در بسیاری از حوزه های اجتماعی به صورت آنی و کوتاه مدت نیست و نباید انتظار داشت که در این مدت کوتاه به عنوان مثال سرمایه اجتماعی یا نشاط اجتماعی افزایش یابد یا تغییرات این شاخص را نسبت به زمان قبل از دولت یازدهم، در این مدت کوتاه سنجید و یا نباید توقع داشت که آسیب های اجتماعی در این مدت بسیار کوتاه کاهش یابد. گرچه می توان گفت برخی از فعالیت ها در این مدت سرعت بیشتری پیدا کرده است. از جمله آنها می توان به تسریع و پیگیری در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی و یا تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات به بازنشستگان کشوری، فعالیت منظم تر شورای اجتماعی کشور، یا تصمیم هایی که در شورای عالی بیمه برای بیماران گرفته شده است و… اشاره کرد.

گرچه تا اجرایی شدن این تصمیم ها و تاثیر آن بر زندگی افراد مشمول، باید صبر کرد، ولی نمی توان گفت که در این مدت کوتاه به عنوان مثال با اقدامات صد روزه دولت یازدهم، خانواده های نیازمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بیشتر از صدروز قبل توانمند شدند و یا فقر کاهش پیدا کرده است، معلولیت ها کمتر شده است، طلاق کاهش یافته است، شاخص های سلامت اجتماعی ارتقایافته است، ولی می توان گفت که امید به بهبود در جامعه بیشتر شده است. ولی هنوز این امید ریشه دار نیست و تبدیل به اعتماد اجتماعی فراگیر نشده است. البته نباید هم انتظار داشت که در کوتاه مدت اعتماد اجتماعی به طور محسوسی در جامعه بیشتر شود.

به نظر من این برنامه صدروزه فرصت مناسبی بود تا دولت بتواند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اولویت های خود را بهتر بشناسد. گرچه خیلی امیدوار نیستم در بودجه سال آینده حوزه اجتماعی وضعیت خیلی بهتری پیدا کند چراکه تاملی بر مفاد بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که امور اجتماعی در حاشیه قرار دارد. در حالی که انتظار داشتم با توجه به شعارها و برنامه های دولت یازدهم، امور اجتماعی مورد توجه جدی تر قرار گیرد و بودجه۹۳، بودجه انسان محور و خانواده محور باشد. حال باید منتظر باشیم تا لایحه پیشنهادی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و بتوان با مطالعه و بررسی آن، ارزیابی دقیق تری در این زمینه داشته باشیم.

البته در این حوزه به ویژه در محورآسیب های اجتماعی چالش های جدی وجود دارد که مانع حرکت به جلو، نتیجه گیری مناسب و بهبود شرایط در کوتاه مدت می شوند. از جمله این چالش ها می توان به نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی، غلبه رویکرد صرف سیاسی- امنیتی، و قضایی- انتظامی به حوزه آسیب های اجتماعی، جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (به ویژه آسیب های اجتماعی) ، عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی، عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان های ارایه کننده خدمات در حوزه اجتماعی، کم توجهی به آثار اجتماعی سیاست ها و برنامه در حوزه های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی، توجه ناکافی به مشارکت سازمان ها غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش اعتماد به آنها، درونی نشدن ارزش ها و هنجارهای دینی و اجتماعی، بی توجهی به تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی در طرح ها و لوایح و برنامه های ملی، محدودیت منابع مالی و… اشاره کرد. با توجه به موارد اشاره شده، انتظار می رود تا امور اجتماعی برای همیشه- نه فقط صدروز- در کشور تبدیل به یک مساله و دغدغه جدی شود.

منبع: روزنامه شرق