تبریک انجمن برای انتخاب خانم الماسی به عنوان نماینده مردم دیر، جم و کنگان در مجلس شورای اسلامی

خانم سکینه الماسی، در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی به عنوان نماینده شهرستان دیر، جم و کنگان (در استان بوشهر) انتخاب گردید.

وی فارغ التحصیل مددکاری اجتماعی است و پیش از این رئیس سابق مرکز ارتباطات مردمی بهزیستی کشور بوده است.
انجمن مددکاران اجتماعی این انتخاب را به ایشان و جامعه مددکاری اجتماعی تبریک عرض می نماید.
181
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران