تبریک به دکتر موسوی چلک برای عضویت در شورای سیاستگذاری مجله بین المللی اخلاق و ارزشهای مددکاری اجتماعی

جناب آقای دکتر موسوی چلک، حضور شما در شورای سیاستگذاری مجله بین المللی اخلاق و ارزش‌های مددکاری اجتماعی، نشانه شایستگی های غیرقابل انکار شما و مایه مباهات اعضای ایرانی این حرفه است.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این موفقیت را به حضرتعالی تبریک عرض نموده و برایتان توفیق دائم آرزو می‌کنیم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران