تحصیل دانشجویان تحت پوشش بهزیستی رایگان می شود

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی، از پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان دواتگران صبح سه شنبه در همایش ملی توانمندسازی سازمان بهزیستی که در استان یزد برگزار می شود، افزود: توانمندسازی فرایندی است هدفمند با رویکرد چند جانبه که به افراد در دستیابی به منابع و فرصت‌ها کمک می‌کند تا با حفظ کنترل نسبی محیط کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند.

وی با اشاره به بند “ک” ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه مبنی بر موظف شدن معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تامین کل شهریه دانشجویان جامعه هدف سازمان بهزیستی، گفت: در این راستا مکاتبات و رایزنی با وزارت علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و واحدهای آموزشی زیر مجموعه آنها آغاز شد تا اعتبار مربوط به تحصیل رایگان فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی مستقیما در اختیار دانشگاهها قرار بگیرد که این امر در دست تحقق است.

دواتگران با تاکید بر ضرورت تغییر رویکردهای حمایتی به دیدگاه مشارکتی در توانمندسازی افزود: بدین ترتیب باید در فعالیتهایی متمرکز شویم که به تغییر باورها و سبک زندگی در چارچوب انتظارات روز جامعه بیانجامد.

به گفته مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی، حوزه توانمندسازی با تبعیت از این رویکرد و نگاهی کارکردگرایانه طرحها و برنامه‌هایی را دنبال می‌کند که به ارتقا کیفیت زندگی و استقلال اجتماعی گروههای هدف منجر شود.

دواتگران ادامه داد: قادر سازی جامعه هدف سازمان و ارتقای سطح سلامت و توانایی آنها در کنترل عوامل محیطی به شاخص‌هایی همچون سطح رفاه و مشارکت اجتماعی و سطح آموزشی افراد وابسته است.

به گفته وی، ضروری است با نگاهی کارکردی امکانات موجود را با نیازهای گروههای تحت پوشش سامان بهزیستی منطبق ساخت.   دواتگران در ادامه از تشکیل گروههای خودیار و شوراهای محلی با مشارکت گروههای اجتماعی خبر داد و گفت: بدین ترتیب بخشی از فعالیتها در جهت تقویت نقش خانواده و جامعه انجام می‌شود.

دبیر همایش ملی توانمندسازی با تاکید بر ضرورت نگاهی چند جانبه به مقوله توانمندسازی گفت: باید افراد را در زمینه‌های گوناگون توان آزمایی کرد، از این جمله می‌توان به وارد ساختن گروههای مختلف در عرصه‌های فرهنگی، هنری و همیاری تشکلهای غیر دولتی به منظور فراهم ساختن حضور موثر قاریان قرآن، هنرمندان، ورزشکاران، سالمندان در جشنواره‌ها به مسابقات کشوری،‌ منطقه‌ای و جهانی اشاره کرد؛ هر چند در طی سالهای اخیر نیز در رقابتهای چشمگیر افراد جامعه هدف در جشنواره‌های فرهنگی، تئاتر ، موسیقی، قصه نویسی، اردوهای ورزشی و غیره نتایج درخشانی داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی افراد با مسائل خرد و کلان جامعه امروز بالاخص مسائل اقتصادی پیوند یافته است،‌ گفت: تحت چنین شرایطی است که می‌توانیم در سایه ضمانت اجرایی قوانین حمایتی دنیایی عاری از نابرابری را برای افراد ترسیم کنیم و جلوه‌های توانمندسازی آنها را در قانون گذاری،‌ مدیریت، مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی،‌ اشتغال و توسعه دریابیم.

 

منبع : خبرگزاری مهر