تحویل مدال سلامت اجتماعی به پرفسور مالکوم پین

دهمین مدال سلامت اجتماعی از طریق پست تحویل پرفسور مالکوم پین شد.

پرفسور پین، امروز با انتشار پستی در صفحه فیسبوک و لینکدین خود و نشان دادن تصویری از مدال سلامت اجتماعی انجمن مددکاران اجتماعی ایران خوشحالی و قدردانی خود را از توجه مددکاران اجتماعی ایران به کارهای خود ابراز نمود.

مالکوم پین استاد و نظریه پزداز مددکاری اجتماعی و مولف چندین کتاب مرجع در این حرفه است و این مدال به افتخار سالها مجاهدت علمی برای گسترش نظری مددکاری اجتماعی و تدوین کتب و مقالات متعدد که الهام بخش بسیاری از متخصصین و کنشگران این حرفه بوده است در انتهای سومین کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی ایران و سی و پنجمین همایش ملی روز مددکاری اجتماعی در مراسمی آنلاین به ایشان تقدیم و سپس با پشت برایشان ارسال گردید.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران مفتخر است که پیشتر این نشان را به شش استاد ایرانی و سه استاد برتر بین المللی که در مسیر ارتقاء شاخصهای سلامت اجتماعی و مددکاری اجتماعی اثرگذار بوده اند تقدیم کرده است.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران