ترجمه فارسی پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷ در سایت فدراسیون

ترجمه فارسی پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی در سایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی قرار گرفت.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران مطابق روال سالهای اخیر، ترجمه این پوستر را به نمایندگی از مددکاران اجتماعی ایران برای فدراسیون ارسال نموده است.

روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷ در ۲۱ مارس سال جاری جشن گرفته خواهد شد. شعار امسال این روز “توسعه اجتماعی و ثبات زیست محیطی” است که بیش از قبل به اهمیت پرداختن مددکاران اجتماعی به مقوله محیط زیست انسانها توجه خواهد نمود.

تصویر پوستر برای هماهنگ شدن با ارزشهای جامعه ایران با اجازه فدراسیون اصلاح خواهد شد.

برای مشاهده این پوستر می توانید به سایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی ایران (IFSW) مراجعه نمایید.