ترجمه پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی

روز جهانی مددکاری اجتماعی مطابق هر سال در سومین سه شنبه مارس سال، است و در سال ۲۰۲۳ این تاریخ ۲۱ مارس مصادف با اول فروردین ۱۴۰۲ خواهد بود.

مطابق برنامه های ده ساله مشترک بین سه سازمان مرجع مددکاری اجتماعی یعنی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی، انجمن آموزشگاه های مددکاری اجتماعی و شورای بین المللی رفاه اجتماعی، هر سال یک شعار به عنوان معیار وحدت بخش بین مددکاران اجتماعی سراسر کشور انتخاب می شود. این شعار برای سال ۲۰۲۳ عبارت است از: “احترام به تنوع، از طریق اقدام اجتماعی مشترک”.

پوستر سال جدید با شعار مذکور به زبان های مختلف ترجمه و در وبسایت فدراسیون منتشر شده است.

پوستر ۲۰۲۳ روز جهانی مددکاری اجتماعی را به زبان فارسی (در دو کیفیت بالا و پایین ) در زیر مشاهده کنید: برای مشاهده سایر ترجمه ها می توانید به وبسایت فدراسیون به نشانی زیر مراجعه کنید.

https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-2023/ 

با تشکر از آقای امین موحدی و همکاران دفتر اردبیل برای تهیه نسخه فارسی پوستر.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

 

۲۰۲۳-WSWD-PO-Final