ترجمه کتاب دستورالعمل پیشگیری از کروناویروس

در شرایطی قرار داریم که انتشار ویروس عجیب و ناشناخته موسوم به کرونا، تقریبا همه اتفاقات و فعالیت های جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بیش از همه چیز، حفظ آرامش و در عین حال، آگاهی داشتن و آگاه کردن دیگران از روشها و تکنیک های پیشگیری از بیماری و انتشار آن می تواند بسیار حیاتی باشد. چند روز قبل، دانشجویان گروه چینی دانشکده زبان دانشگاه تهران دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا را ترجمه کردند که می تواند در این راستا کمک کننده باشد.

ضمن سپاس از همه کسانی که به روش های مختلف، در مسیر پیشگیری، کنترل و درمان بیماران این اپیدمی تلاش می کنند فایل این کتاب در لینک پیشگیری از ویروس کرونا  قابل دانلود است.

فایل کتاب کرونا

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران