تسلیت به آقای افروشه و خانم ایمانی بابت فقدان فرزندشان

اطلاعیه تسلیت:

با خبر شدیم که متأسفانه همکاران ارجمندمان جناب آقای عباس افروشه و سرکار خانم ایمانی در سوگ از دست دادن پسر برومندشان نشسته اند.

این مصیبت را به این خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن نوجوان تازه درگذشته، آرزوی روحی شاد و آمرزش داریم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران