تسلیت به آقای دکتر سیدمحمدحسین جوادی بابت فوت پدر گرامیشان

جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین جوادی

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای روح آن درگذشته، علو درجات را خواستاریم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران