تسلیت به آقای عشقی ثانی

fu5550
به اطلاع می رساند، مادر گرانقدر آقای نبی الله عشقی ثانی  از مدیران باسابقه حوزه اجتماعی و  همراه همیشگی مددکاری اجتماعی فوت نموده اند.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این مصیبت را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماید.
مراسم ترحیم آن مرحومه در شهر شیراز برگزار خواهد شد.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

635813862171563079