تسلیت به جناب آقای نعمتی برای فوت پدر گرامیشان

جناب آقای اکبر نعمتی، مدیرعامل محترم سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران،

بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

آرمش ابدی روح بزرگ آن مرحوم و تسلای خاطر بازماندگان را از خداوند منان خواستاریم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران