تسلیت به خانم امین جعفری و آقای سیداحمد رحیمی

 

تحمل غم از دست دادن عزیزان سخت و دشوار است بویژه اگر آن عزیز ، مادر باشد. اما ” بازگشت همه به سوی خداست “.

در روزهای اخیر دو همکار خوبمان سرکار خانم دکتر امین جعفری مسئول دفتر انجمن در استان اصفهان و نیز جناب آقای سیداحمد رحیمی نایب رییس کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی به غم مادران بزرگوارشان عزادار شده اند.

بدینوسیله ضمن همدردی با هر دو عزیز و خانواده هایشان، برای شادی ارواح هر دو مادر تازه در گذشته آرزوی غفران الهی داریم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران