تسلیت به خانواده مرحوم دکتر بهمن صدیق

متاسفانه باخبر شدیم دکتر بهمن صدیق از مدیران با سابقه بهزیستی کشور، دار فانی را وداع گفته اند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این ضایعه سخت را به خانواده داغدار آن مرحوم و همه همکاران حوزه اجتماعی کشور تسلیت عرض می نماید. برای روان آن تازه درگذشته آرزوی غفران و همنشینی با ابرار و صالحان داریم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران