تسلیت به خانواده مرحوم دکتر صدیقه اعتمادسعید

با نهایت تاسف مطلع شدیم سرکار خانم دکتر صدیقه اعتماد سعید، مدیر خوش سابقه رادیو سلامت دار فانی را وداع گفته اند. روانشاد صدیقه اعتمادسعید، پزشک متعهدی بود که سابقه درخشانی در رادیو سلامت از ایشان برجای مانده و کمک زیادی به مددکاری اجتماعی کشور در عرصه رسانه نموده است.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این فقدان را به خانواده آن مرحوم و جامعه علمی و رسانه ای کشور تسلیت عرض می نماید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران