تسلیت به سرکار خانم راعی، آقای نعمت و آقای عبدالعلی شمس

در هفته جاری سه تن از همکاران محترم عذادار شده اند.

جناب آقای عبدالعلی شمس (مسئول انجمن در استان فارس) در غم از دست دادن پدر همسر گرانقدرشان نشسته اند. بدین وسیله به ایشان و خانواده محترم، تسلیت عرض می نماییم.

همچنین پدر بزرگوار سرکار خانم سعیده راعی فوت کرده اند که به ایشان و همسر محترمشان (جناب آقای مرتضی نعمت) نیز تسلیت می گوییم. امید که ارواح هر دوی این بزرگواران در ملکوت اعلی در آرامش ابدی بمانند و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

مراسم ختم مرحوم راعی پدر سرکار خانم سعیده راعی و پدر خانم آقای مرتضی نعمت روز شنبه ۲۱ دی ماه از ساعت ۱۶ لغایت ۳۰ / ۱۷ در مسجد جامع شهرک غرب تهران( میدان صنعت) برگزار می شود. 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران