تسلیت در گذشت دکتر عطاءا… مثنوی

تسلیت

شنیدن و تحمل غم مرگ عزیزان سخت و دشوار است.یکی از این عزیزان که چند روز قبل به رحمت ایزدی پیوست استان دکتر عطاءا… مثنوی از اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی بود.

انجمن مددکاران اجتماعی در گذشت این استاد را به خانواده محترم ایشان،همکاران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و هیئت مدیره و اعضای انجمن علمی رفاه اجتماعی تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر جزیل از خداوند منان مسئلت می نماید.

هیئت مدیره و اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران