تسهیل در رفع مشکل مددجویان با تعامل مسوولین صورت می گیرد

 

محسن نصیری
محسن نصیری

به گزارش مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان مرکز دردی ماه سال جاری به ۷۳۴ زندانی جهت رفع مشکلات زندانیان استان تهران با همکاری مددکاران زندانها و انجمن مرکز مساعدت قضایی شد .

محسن نصیری مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان مرکز ضمن ابراز خرسندی ازاینکه خدمات انجمن ها روبه بهبود است گفت : تلاش ما این است که خدمات انجمن بیشتر جنبه معنوی داشته باشد و به همین جهت بهتر است تعامل بیشتری بین مددکاران انجمنها و زندانها بوجود آید تا نتایج این همکاری اثر بخش متوجه زندانیان و بخصوص خانواده های آنان شود .

وی افزود : در واقع پیگیری پرونده های قضایی زندانیان و تلاش در جهت حل مشکلات آنان هم جنبه معنوی دارد و هم اینکه از هزینه های زندانها و انجمن ها کاسته خواهد شد . بنابراین آزادی یا موافقت با مرخصی زندانی راهکاری برای کاهش جمعیت کیفری در زندانها و نهایتاً کاهش هزینه برای جامعه و کشور به دنبال خواهد داشت .

نصیری گفت : انجمن مرکز هر ماهه پرونده های زیادی را برای پیگیری و حل مشکلات زندانیان دارد که این امر با تعامل و همکاری مسوولین دست اندر کار در زندانها منتج به نتیجه گردیده است .

منبع: سایت اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران