تشکیل پرونده اجتماعی برای آحاد جامعه ضروریست /رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر ضرورت تشکیل پرونده اجتماعی برای آحاد افراد جامعه گفت: تشکیل این پرونده از بسیاری از هزینه‌ها در حوزه‌های قضایی و انتظامی جلوگیری می‌کند.
حسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هر اتفاقی که از پیش از بستن نطفه تا پس از مرگ فرد می‌افتد در زندگی او و اطرافیانش تاثیر می‌گذارد و این موضوع ضرورت ثبت و پیگیری مددکارانه را در زندگی افراد افزایش می‌دهد.
وی افزود: به عنوان مثال خفاش شب فردی بود که به خاطر سوار شدن و نه حتی دزدیدن یک دوچرخه به کانون اصلاح و تربیت رفت و بعد از خروج از کانون تبدیل به خفاش شب شد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر حمایت‌های روانی و اجتماعی از خانواده‌ها انجام نمی‌شود این در حالی است که اگر در خانواده‌ای فردی اقدام به خودکشی کند سایر اعضای خانواده هم زمینه انجام خودکشی را خواهند داشت و نیاز به اقدامات مددکارانه دارند.

چلک ادامه داد: در حال حاضر هیچگونه حمایت روانی اجتماعی از خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را از دست می‌دهند انجام نمی‌شود در حالی که به طور قطع اعضای این خانواده نیاز به دریافت خدمات مددکارانه و روانشناسانه دارند.
وی در ادامه عنوان کرد: اگر فردی به هر دلیلی سر از مراکز بازپروری در می‌آورد خانواده او بیش از خود او نیاز به مشاوره دارند تا بدانند چگونه باید با فرزند معتاد خود رفتار کنند و همه این مثال‌ها و هزاران مثال دیگر جای خالی پرونده اجتماعی و بی‌توجهی سیاستگذاران را نشان می‌دهد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: این امر می‌تواند از طریق بخش غیر دولتی و با ایجاد مراکزی در محلات و به کارگیری مددکاران اجتماعی محقق شود.

ایسنا/ سرویس: اجتماعی – رفاهی و خانواده کد خبر: ۹۱۰۴۲۰۱۱۷۹۵
سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۱ – ۰۹:۵۳