تصاویر شرکت انجمن در مجمع عمومی فدراسیون در ایرلند ۲۰۱۸/ بخش سوم

مجمع عمومی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی که هر دو سال یک بار در یک کشور برگزار می شود این بار در جولای ۲۰۱۸ (تیرماه ۱۳۹۷) در دوبلین ایرلند جنوبی برگزار شد.

اگرچه انجمن مددکاران اجتماعی ایران از حدود ۶ سال پیش عضو این فدراسیون شده بود این نخستین بار بود که یک تشکل ایرانی مددکاری اجتماعی در یک مجمع جهانی مرتبط با این حرفه حضور یافت.

گزارش تصویری/ تیرماه ۱۳۹۷