تعدیل نگاه امنیتی به تشکل های غیر دولتی حوزه اجتماعی/ برنامه روحانی ژست اجتماعی نباشد

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: با توجه به نقش و ویژگی سازنده تشکلهای غیر دولتی در حوزه اجتماعی به همین دلیل از دولت یازدهم انتظار می رود که ضمن استفاده از ظرفیت این تشکلها ، نگاه امنیتی را از تشکلهای غیر دولتی حذف و یا تعدیل کند.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروزه در دنیا سازمان ها و تشکل های غیر دولتی سرمایه بزرگی برای هر کشور محسوب می شوند اما متاسفانه در کشور ما علیرغم گسترش کمی این سازمان ها وتشکل ها، از نظر کیفی رشد زیادی نکرده اند، افزود: نگاه امینی به سازمانهای غیر دولتی در حوزه اجتماعی موضوعی است که از سالهای قبل وجود داشته و در حال حاضر نیز مشاهده می شود.

وی به طرح مجلس در مورد نظارت بر این سازمانها اشاره کرد و گفت: حتی در طرحی که توسط نمایندگان مجلس با عنوان «طرح ناظر بر فعالیت های سازمان های مردم نهاد» توسط اعضای کمیسیون اجتماعی وقت نوشته شده بود و۲۶ ماده آن نیز درصحن علنی به تصویب رسید و بعد با پیشنهاد یک نماینده( خوشبختانه) مسکوت ماند، این نگاه امنیتی وجود داشت این در حالی است که به منظور حکمرانی خوب لازم است زمینه مشارکت این تشکل ها در سه حوزه تصمیم سازی، اجرا و نظارت بر فعالیت ها حتی در بخش  دولتی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه مشارکت سازمانهای غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی در کشور نقش موثری خواهد داشت ، تاکید کرد: این امر مستلزم اعتماد به این ظرفیت بزرگ اجتماعی است.البته در برنامه های حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور منتخب دولت یازدهم نیز به تقویت این تشکل ها و سازمان های صنفی اشاره شد که امیدوارم در مرحله عمل هم تحقق پیدا کند و به اصطلاح ژست اجتماعی نباشد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: امروزه در حوزه های دیگر به این تشکل ها اعتماد بیشتری می شود واختیار بیشتری به آنها می دهند.برخی از این تشکل ها شامل اتاق بازگانی ایران،اتاق تعاون،سازمان های نظام پزشکی،پرستاری،روانشناسی و مشاوره، دامپزشکی، کشاورزی، هندسی و…هستند امادر حوزه اجتماعی این نوع تشکل که مورد اعتماد و حمایت باشد، وجود ندارد.

موسوی چلک افزود: به همین دلیل از دولت یازدهم که در برنامه هایش هم به تقویت این تشکل ها تاکید کرده ، انتظار می رود که زمینه فعالیت سازمانهای غیر دولتی حوزه اجتماعی را بدور از هر گونه نگاه امنیتی فراهم کند و بدون شک در این زمینه سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران می تواند کمک بزرگی برای دولت باشد.

به گفته وی، به دلیل انباشت اطلاعاتی که در حوزه مددکاری اجتماعی  وجود دارد در صورت تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی ، این سازمان می تواند در سیاستگذاری های اجتماعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تشکل های غیر دولتی در حوزه اجتماعی می توانند پلی  بین مردم و دولت باشند به همین دلیل باید برای استفاده ازاین ظرفیت دولت ها پیشگام باشند اما این درحالی است که امروزه بیشترین نقش سازمان های مردم نهاد در حوزه اجراست و کمترین نقشی را در تصمیم سازی و نظارت بصورت نهادینه شده ندارند.

منبع: خبرگزاری مهر