تعریف مددکاری اجتماعی در سایت فدراسیون و انجمن درج شد

تعریف فارسی مددکاری اجتماعی در سایت انجمن بارگذاری شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- به گفته حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران این تعریف که در سال جاری به فارسی ترجمه و برای فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی ارسال شده بود در حال حاضر هم در سایت فدراسیون و هم در سایت انجمن قابل دانلود است.
http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2016/01/tarif-madadkari.pdf

موسوی چلک اظهار داشت این تعریف مرجع و جامعی است که جولای سال ۲۰۱۴ در مجمع عمومی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی به تصویب رسیده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: در این تعریف وجوه مختلف ویژگی های حرفه مددکاری اجتماعی دیده شده و از نظر ما یک تعریف مناسب برای حرفه است و به همین منظور ترجمه فارسی آن برای فدراسیون ارسال و در سایت فدراسیون بارگذاری شده است و سعی خواهیم کرد این تعریف را طی نامه رسمی به سازمانهایی که خدمات اجتماعی را انجام می دهند ارسال کنیم.

وی ادامه داد: البته همانگونه که در ملحقات تعریف آمده حسب موقعیت فرهنگی و اجتماعی بخشهایی از این تعریف قابل تعدیل و تغییر است و بر همین اساس انجمن مددکاران اجتماعی آسیا و اقیانوسیه قصد دارد تا با همفکری کشورهای آسیایی تعریف را مورد بررسی مجدد قرار دهد و نسخه بومی تر آن را مصوب نماید.

موسوی چلک در آخر  بیان داشت : از آقایان دکتر صمدی راد و عباسعلی یزدانی که ترجمه فارسی تعریف را انجام دادند و خانم شیما پرنفر مسئول کمیته بین الملل انجمن که زحمت زیادی برای هماهنگی و درج آن در وبسایت فدراسیون صورت دادند تشکر می کنم. همچنین از همکاری خانمها سارا سلیمان میگون و امام شوشتری که در انجام امور ترجمه ای انجمن همکاری کرده اند قدردانی می نمایم.