تعطیلی کنفرانسهای جهانی مددکاری اجتماعی/ کانادا: لغو/ ایتالیا: تعویق

شیوع بیماری کووید ۱۹ یا همان ویروس جهانگیر کرونا، کنفرانس های بین المللی مددکاری اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است.

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی که پیشتر به اعضایش توصیه کرده بود همایش ها و تجمعات را لغو کنند، رسماً اعلام کرد که کنفرانس جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۲۰ در کلگری کانادا را لغو کرده است و مجمع عمومی نیز به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

همچنین دبیرخانه کنفرانس مددکاری اجتماعی که به صورت مشترک بین انجمن آموزشگاه های مددکاری اجتماعی و شورای آموزش رفاه اجتماعی مقرر بود در تابستان ۹۹ و ۱۵ روز بعد از همایش جهانی در کلگری برگزار شود حداقل ۴ ماه به تعویق خواهد افتاد و ثبت نام در این همایش نیز تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران