تفاهم نامه انجمن شعبه اردبیل با سازمان زندانها

تفاهم نامه همکاری بین انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل با اداره کل زندانهای این استان امضا شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- در هفته جاری، با حضور مسئولین اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیل و نیز مسئول و برخی از اعضای انجمن مددکاران اجتماعی استان، تفاهم نامه همکاری امضا و مبادله گردید.

 

به گفته موحدی، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل، در این جلسه که در سالن کنفرانس اداره کل زندانها و با حضور مسئولین برگزار شد، فصل جدیدی در همکاریهای فی مابین آغاز گردید.

موحدی با اشاره به توانمندهای انجمن استان در کمک به ارتقای کمی و کیفی واحدهای مددکاری اجتماعی، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و نیز انجام طرحهای مشترک اجتماع محور را جزو برنامه های این انجمن عنوان نموده و به واکاوی راههای بهینه سازی نحوه خدمات این حرفه و استفاده از علم پویا و روز تاکید نمود.

مراد فتحی، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان نیز با تقدیر از انجمن مددکاران اجتماعی، نیاز مبرم علمی و پژوهشی واحدهای مددکاری زندانهای استان ، مراکز مراقبت بعد از خروج و نیز انجمن حمایت از زندانیان به حمایت و پشتیبانی انجمن مددکاران اجتماعی را ضروری و بسیار سازنده دانستند.  .

بخشی از مفاد تفاهم نامه عبارتند از:

-.همکاری مشترک در برگزاری نمایشگاهها، سمینارها، همایش ها در سطح شهر اردبیل

-.همکاری در زمینه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در بین خانواده های زندانیان با تاکید بر اولویت آسیب های استان و ارائه آموزش لازم در این زمینه به افراد در معرض خطر.

-همکاری مشترک در پژوهش، آموزش، جلسات هم اندیشی و فعال سازی کار گروههای مرتبط مشترک

-همکاری در مستند سازی فعالیت های انجام شده توسط طرفین در سطح استان

-همکاری در نظارت و ارزشیابی برنامه ها و پروژه های انجام شده توسط طرفین در سطح استان

-همکاری جهت انتقال تجارب مشترک بین اعضای انجمن و مددکاران اجتماعی زندان

-تلاش در جهت برآورد نیازهای پژوهشی و آموزشی مددکاران زندان متناسب با اهداف اداره کل زندانها

-ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی

-حضور نمایندگان انجمن در جلسات هم اندیشی و سیاستگذاری و همایش های  سازمان زندانها

-ارائه مستندات علمی و گزارش مکتوب  در خصوص تحقیقات انجام شده

-بر عهده گرفتن مسئولیت کمیته علمی و اجرایی در برگزاری همایش ها و سمینارها با توجه به ظرفیت ها و محدودیت‌های انجمن

-انتشار مقالات علمی حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی مصوب با نام مشترک انجمن و سازمان زندانها

در این جلسه آقای محبوبی رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای استان نیز حضور داشت.

photo_2016-07-13_00-44-57 photo_2016-07-13_00-44-53 photo_2016-07-13_00-44-35