تفاهم نامه همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران با معاونت توانبخشی بهزیستی کشور امضا شد

صبح روز یکشنبه ۲۷ فروردین نشست مشترک هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران با معاون و مدیران کل توانبخشی بهزیستی کشور برگزار شد.

در این نشست در باب ضرورت ورود جدیتر بهزیستی به مقوله مددکاری اجتماعی توانبخشی تأکید و در این باره تبادل نظر صورت گرفت.

دکتر نحوی نژاد معاون توانبخشی بهزیستی کشور ضمن اشاره به شدت و گستردگی مشکلات افراد معلول و خانواده های آنان از ابعاد مختلف روانی اجتماعی، بر اهمیت توجه بیشتر به مددکاران اجتماعی در امر توانبخشی و میزان اثرگذاری آنها در این بخش تأکید نمود.

نحوی نژاد اذعان داشت که ما به مددکاران اجتماعی زبده و توانا برای کمک به گروه های هدف این سازمان نیاز داریم و آنها می توانند در این راه به تحقق برنامه های ما کمک کنند.

موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نیز ظرفیت مددکاری اجتماعی در کشور را بسیار بیش از آنچه که اکنون استفاده می شود دانست و تأکید نمود که اکنون مددکاران اجتماعی نقش اندکی در این  حوزه دارند در حالیکه می توانند بار بزرگی از دوش سازمان بهزیستی و حوزه حمایتهای اجتماعی کشور بردارند.

وی  همچنین به توجه مددکاری اجتماعی امروزی به سلامت اجتماعی اشاره نمود و گفت افراد دارای معلولیت باید کمک شوند تا بتوانند توانمندیهای خود را به عرصه عمل درآورند و در این صورت بسیاری از نیازمندیهای خود را می توانند مرتفع سازند.

در پایان این نشست، تفاهم نامه ای که به امضای رئیس انجمن و معاون توانبخشی کشور رسیده بود مبادله گردید.

1 2 3 5